– Det er ingen som ønsker at noen skal vokse opp i et utenforskap

foto