Didrik Stonghaugen var skipssjef på "Norman Skipper". Foto: Aasland, Jarle

Kapittel 12 - "Enten har jeg mistet hukommelsen helt, eller så har de klusset med forklaringen"

Når Stavanger Drilling i styremøte tar opp mulige menneskelige feil og unnlatelser som kan ha medvirket til den fatale kantringen, og dette skjer etter dialog med kommisjonen, hvorfor er da ikke menneskelige feil nevnt med ett ord i den offisielle granskningsrapporten?