Facebook oppretter norsk team før stortingsvalget

foto