Mary Ann Taraldsen er barnevernsleder i Midt Agder barneverntjeneste. Der har de blant annet plassert en 17-åring «ulovlig» på Grip. Mary Ann Taraldsen er barnevernsleder i Midt Agder barneverntjeneste. Der har de blant annet plassert en 17-åring «ulovlig» på Grip. Foto: Jacob J . Buchard

– Vi kommer noen ganger i en skvis, der barnets beste kolli­derer med hva vi har lov til å gjøre