Sliter med å få tak i de barna som trenger mest hjelp

Randesund IL vil nå ut til flere lavinntektsfamilier. Klubben har midler til å hjelpe, og de som trenger støtte kan også søke om støtte via Kristiansand kommunes fritidsfond. Her står daglig leder Øystein Konradsen foran byttekroken klubben har ved klubbhuset på Sukkevann. Foto: Jacob J. Buchard