• Kristine Løkås Vigsnes leder Kristiansand kommunes arbeid «Nye mønstre – trygg oppvekst». Prosjektet tilbyr familiekoordinatorer til familier med lav inntekt og som har utfordringer knyttet til arbeid, bosituasjon, økonomi eller lignende. FOTO: Kjartan Bjelland

– Vi tenker at barn har det samme utgangspunktet for å være med. Slik er det ikke i praksis

Kristine Løkås Vigsnes jobber for å få barn ut av fattigdom. Hun er overrasket over hvor små ting som skal til for at livet kan oppleves som bedre.