Tilsynelatende stikk i strid med Anders Behring Breiviks ønske om å framstå som en sterk lederskikkelse, argumenterte Storrvik for at massedrapsmannens uttalelser om egen helse og trivsel kan være direkte misvisende. Han advarte retten mot å feste lit til beskrivelsene av at Breivik har «en usedvanlig god fysisk og psykisk helse», slik regjeringsadvokat Fredrik Sejersted inviterte til.

– Det er stor uenighet på denne side om hans egenrapportering om disse tingene er egnet til å regulere hans hverdag, eller om de er best egnet til å villede og føre til sikkerhetstiltak som er gale og ikke avspeiler det han egentlig trenger, sa advokat Øystein Storrvik onsdag ettermiddag.

Han slapp til i Borgarting lagmannsrett med sitt innledningsforedrag helt på tampen av rettsdagen. Storrvik gikk umiddelbart i rette med regjeringsadvokatens framstilling av den mentale og fysiske helsen til Breivik, etter fem og et halvt år under det strengeste regimet noen fange har vært underlagt i et norsk fengsel.

– Breivik er mentalt sårbar

Storrvik mener Breivik er mentalt sårbar, og at han derfor har større risiko for å ta skade av isolasjon. Sejersteds beskrivelse av Breiviks helse er milevis unna Storrviks oppfatning. Han pekte på at Breivik på ett tidspunkt ble erklært strafferettslig utilregnelig.

– Å være utilregnelig er ikke forenlig med å være frisk. Breivik må håndteres som en person med en mental sårbarhet. Det var Oslo tingrett helt enig i, sa Storrvik.

Også i tingretten ble det problematisert i hvor stor grad Breivik framstiller seg slik han i realiteten er. Under lagmannsrettens behandling av saken er det kommet fram at Breivik under forrige rettsrunde uttrykte misnøye fordi han mente Storrvik framstilte ham som et offer. Han skal ha sett så alvorlig på saken at han lanserte muligheten for å sparke Storrvik som prosessfullmektig.

Spørsmålet om mental sårbarhet ble avgjørende for tingrettsdommen, hvor Breivik fikk medhold i at soningsregimet i Skien og på Ila er og var i strid med menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.

Sendte brev til 22. juli-gruppen

Storrvik hevdet dessuten at Breiviks uttalelser, selvbilde og verdensanskuelse må ses i lys av den langvarige isolasjonen han har sittet i. I løpet av årene som er gått siden 22. juli, har han ikke fått sosiale korreksjoner og motforestillinger av noe slag. Han har ikke hatt mulighet til å inngå reelle, meningsfulle relasjoner til andre mennesker.

– En typisk virking er at man mister kritisk blikk på egen situasjon. Det som er blitt lest opp fra dagrapportene, kan indikere skade. Dilemmaet er at hans egenrapportering om at alt er i orden, er et tegn på at alt ikke er det, sa Storrvik.

Han trakk blant annet fram et brev Breivik sendte Støttegruppen etter 22. juli som et eksempel på hvilke utslag manglende korreksjon kan gi. Innholdet i brevet – hvor Breivik gjør et forsøk på å unnskylde og å forklare hvorfor ungdommene på Utøya måtte drepes – er så upassende at Storrvik avsto fra å lese fra brevet.

– Når man blir sittende alene med sine tanker i mange år, får man tanker som ikke er forenlig med vanlig måte å tenke på, sa Storrvik.

Torsdag formiddag skal Anders Behring Breivik igjen innta vitneboksen. (©NTB)