Klima- og miljøminister Vidar Helgesens (H) svar til Stortinget i den betente ulvesaken er klart: Han foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.

– Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring. Det vi foreslår er å hente en bestemmelse rett fra Bernkonvensjonen, som av en eller annen ukjent grunn ikke ble tatt inn i naturmangfoldsloven da den ble skrevet, sa Helgesen på en pressekonferanse fredag.

I fjor høst økte rovviltnemndene kvoten på ulv til 47 dyr, 24 av dem innenfor ulvesonen. Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen. Stortinget ba deretter miljøministeren om å fremme en sak innen 10. mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.

– Dette vil ikke gi hjemmel til alle fellingene som rovviltnemdene vedtok i fjor, men det gir mulighet for forvaltning med sterke begrensninger, sier Helgesen til VG.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) under pressekonferansen fredag. Han sier at han har respekt for samarbeidsavtalen med Venstre, selv om Venstre mener at lovforslaget vitner om det motsatte. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Opp til Stortinget

Lovendringen som ble fremmet fredag vil gi utvidet mulighet til lisensjakt på ulv, også innenfor ulvesonen – området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.

– På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sa Helgesen på pressekonferansen, og understreket at det nå er opp til Stortinget å vurdere forslaget.

Lisensfellingsperioden utløper 31. mars. Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen, avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa klima- og miljøminsteren.

Venstre varsler kamp

Ifølge VG skal Helgesen ha fått støtte fra Høyre, Ap, Krf og Frp for forslaget.

Men Venstres Ola Elvestuen varsler motstand. Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Krf og Venstre slår fast at «naturmangfoldsloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås».

– De kan ikke foreta endringer når Venstre er mot. De fire partiene må være enige, sier Elvestuen til Aftenposten.

– Krf støtter forslaget, tross det som står i samarbeidsavtalen. Hva tenker du om det?

– Det er kun når alle fire partiene er enige, at det kan gjøres endringer. Avtalen gjelder, og det er det vi forholder oss til, sier Elvestuen.

– Hvor viktig er dette for dere? Er Venstre villig til å velte Regjeringen på denne saken?

– Vi legger til grunn at også de andre tre partiene mener at samarbeidsavtalen skal gjelde, sier Elvestuen.

– Hvorfor legger de da frem disse endringene?

– Det må de svare for selv.

Vil fortsette dialogen i Stortinget

På fredagens pressekonferanse sa Vidar Helgesen at han har hatt en god dialog med Venstre i utarbeidelsen av både høringsbrevet og lovforslaget.

– Den dialogen er ikke ferdig. Vi har jobbet under veldig stramme tidfrister fra Stortinget, derfor legger vi frem dette nå, og fortsetter dialogen med Venstre i Stortinget.

På spørsmål om en lovendring mot Venstres vilje ikke vil være et brudd på samarbeidsavtalen, svarte miljøministeren at han er «svært opptatt av respekten for samarbeidsavtalen».

– Crazy

Stortingskandidat for SV og tidligere leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, reagerer kraftig på den antatte lovendringen.

− Hvis dette stemmer er det politisk fullstendig på trynet. Her river Høyre samarbeidsavtalen i filler i full offentlighet, rett i ansiktet på Venstre. Nå gjør Erna Solberg hele det borgerlige samarbeidet til latter, sier MDGs talsperson Rasmus Hansson til Aftenposten.

− Det er crazy å endre naturmangfoldsloven. Det betyr at et hvilket som helst påfunn kan brukes som begrunnelse for å skyte rovdyr, om det så måtte være at man har har økonomiske interesser, kulturelle interesser eller noe annet, legger han til.

Får kritikk også fra sine egne

Men også i eget parti får Helgesen kraftig kritikk.

Høyre-representant Gunnar Gundersen fra Hedmark er ikke fornøyd med forslaget.

– Det vil føre til at man kan ta ut et meget begrenset antall ulv, som er mindre enn tilveksten hvert år. Da vil antallet ulv gå opp, mener Gundersen.

Han mener at Helgesen burde ha inkludert flere i diskusjonene om lovforslaget.

– Det er Hedmark som er fylket som vet hva det dreier seg om. Vi blir overhodet ikke konsultert eller forespurt og får ingen informasjon. Det synes jeg er meget spesielt, sier Gundersen til Aftenposten.

– Statsråden har selv sagt forslaget ikke vil bringe oss ned på Stortingets bestandsmål. Det er det han har fått i oppdrag, mener Høyre-representanten.

Han reagerer sterkt på måten ulvens skadepotensial omtales i forslaget.

– Man bruker som argument at det ikke er skadepotensial i områder der husdyr er blitt fortrengt av rovdyr. Dette er ikke til å tro. Det handler om folks livskvalitet og næringsgrunnlag, mener Gundersen.

Reagerer på kort frist

Miljøorganisasjonene Naturvernforbundet, WWF, Sabima, Foreningen våre rovdyr og Norsk Zoologisk Forening reagerte i et felles høringssvar kraftig på både endringsforslaget, og den historisk raske behandlingen av lovendringen.

– Organisasjonene vil trekke fram den svært korte høringsfristen som et spesielt kritikkverdig punkt og kan ikke se at departementet grunngir godt behovet for dette. Det legges opp til en høringsperiode på kun fem dager, hvorav tre arbeidsdager. Vi mener det er unødvendig og hasardiøst å hurtigbehandle et lovendringsforslag på denne måten, het det i høringssvaret.