Avdelingsleder Leiv-Terje Arnevik sier ordningen har kommet til for å hjelpe permitterte som opplever akutte, økonomiske utfordringer. Avdelingsleder Leiv-Terje Arnevik sier ordningen har kommet til for å hjelpe permitterte som opplever akutte, økonomiske utfordringer. Foto: Bjelland, Kjartan

Nav forskutterer dagpenger

Nav opprettet mandag en ekspressordning for permitterte og arbeidsledige som har søkt på dagpenger.

KRISTIANSAND: – Dette gjelder drøyt 7000 arbeidstakere i Kristiansand og mer enn 12.000 på hele Sørlandet, sier leder for Navs kartleggingsavdeling i Kristiansand, Leiv-Terje Arnevik.

Hvis du søker i løpet av mandag 30. mars eller tirsdag 31. mars vil forskuddet komme inn på konto fredag 3. april. Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8. april, altså dagen før skjærtorsdag.

– Det er politikere som har tatt tak i dette og gitt Nav midler til å ordne opp i situasjonen for dem som har pengemangel. Regjeringen har gitt fullmakt til å gjøre en forenklet vurdering slik at folk får penger før påske, sier Arnevik.

Får å kunne få forskudd på dagpenger må du både ha levert en søknad om dagpenger og være registrert som arbeidssøker. I tillegg må du altså søke om forskuddet på Navs hjemmesider.

– Har du noengang opplevd at dette har blitt gjort?

– Aldri. Det føles helt uvirkelig. At en klarer å agere så raskt i et statlig byråkrati er helt ekstraordinært, sier Arnevik.

Krevende økonomisk situasjon

På landsbasis har 287.200 arbeidstakere de siste ukene søkt om dagpenger fra Nav fordi de er blitt permittert eller oppsagt.

– Systemene våre må utvikles til å håndtere nye regler og bemanning må på plass til saksbehandling. Derfor er vi glade for at vi fra neste uke kan betale ut et forskudd på dagpenger. De løsningene som vi kommer med nå, er laget med en hastighet som er helt uvanlig både når det gjelder regelverksarbeid og utvikling av IT-løsninger, skriver Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Fordi mange nå er i en krevende økonomisk situasjon og har akutt behov for livsopphold er de løsningene Nav nå kommer med satt sammen mye raskere enn det som er vanlig, både når det gjelder regelverksarbeid og IT-løsninger.

Permitterte og arbeidsledige

Ordningen gjelder både for permitterte og arbeidsledige. Den gjelder derimot ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, der Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. For denne gruppen jobber regjeringen videre med å finne en løsning. Det er et grunnleggende krav at du har redusert arbeidstiden din med minimum 40 prosent og at du har hatt minst 75.000 kroner i inntekt de siste 12 månedene.

Forskuddet vil være litt i underkant av det Nav tror du vil få i dagpenger. Nav forskutterer for en måned, beløpet vil være ca. 60 prosent av tidligere lønn opp til 6G (600.000). Nav holder tilbake 25 prosent av forskuddsbeløpet til forskuddstrekk for skatt, som beregnes etter skattekortet når saken er ferdig behandlet. Forskuddet vil bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket, når det foreligger.