• Når vannet er gassovermettet og kan drepe fisken er det lett å se. Det blir hvitt. Som her rett nedenfor utløpskanalen til Brokke kraftverk i mai 2014. FOTO: Ulrich Pulg

Fiskedød kan koste Otra kraft flere hundre millioner kroner

I Otra nedstrøms Brokke kraftverk i Valle er fisken borte i flere kilometers lengde. Årsaken er at kraftverket slipper ut vann som inneholder mye mer luft enn ørret og bleke overlever. Det jobbes for å finne løsninger for å stoppe fiskedøden. Løsningene er kostbare.