• Roy Hartvig Larsen fra Lindesnes står bak to kreftmedisinsuksesser og har en tredje på trappene. Radspherin, som kandidaten heter, skal brukes til behandling av pasienter med kreft i bukhulen og produseres i det uferdige laboratoriet Larsen her står i. FOTO: Siv Dolmen

Medisingründeren fra Lindesnes

Roy H. Larsen skulle egentlig bli maskiningeniør, men kom over ei bok om biokjemi i militæret. 37 år seinere står lindesnesmannen bak to kreftmedisinsuksesser og har en tredje på trappene.