Det ble klart da domstolen avsa dom i den over 28 år gamle drapsgåten tirsdag. Det gjenstår å høre hva flertallet har falt ned på om skyldspørsmålet i saken, men det er på det rene at retten legger til grunn at DNA-funnet som ble gjort på strømpebuksa til Birgitte Tengs, stammer fra tiltalte Johny Vassbakk.

– Etter rettens syn er det bare teoretisk mulighet for at andre enn tiltalte kan ha avsatt materialet, sa lagmann Jarle Golten Smørdal da han gjennomgikk undersøkelsene som er gjort av biologiske spor i Tengs-saken.

Dommerne understreker imidlertid at funnet må være såkalt gjerningsrelevant for at det skal kunne brukes som bevis for at tiltalte er skyldig.

Flertall på fem dommere

Det var etter en summarisk gjennomgang av uenigheten mellom aktoratet og forsvarerne rundt det avgjørende DNA-beviset, at lagdommer Jarle Golten Smørdal opplyste at retten hadde delt seg i et mindretall på to og et flertall på fem.

De to fagdommerne er en del av flertallet.

– Det er flertallets syn som vil bli lagt til grunn som rettens syn og som blir avgjørende for domsresultatet, sa Smørdal.

Domsavsigelsen startet klokka 10 tirsdag. Gulating lagmannsrett har på forhånd varslet at dommen mot Vassbakk (53) vil ta omtrent to timer å lese opp. Selve slutningen vil ikke bli lest opp før helt mot slutten.

Seksuelt motivert drap

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i 17 år for Vassbakk, det samme som i tingretten. Den tiltalte har helt siden han ble pågrepet høsten 2021 nektet for å ha noen befatning med drapet.

I begge rettsrundene har Vassbakks forsvarere lagt ned påstand om full frifinnelse.

Ett hovedbevis

Påtalemyndigheten har kun ett bevis som kan knytte Vassbakk til Tengs – en del av DNA-et hans i en blodflekk på strømpebuksa som Tengs hadde på seg da hun ble drept på en avsidesliggende grusvei på Karmøy.

Forsvarerne til Vassbakk mener at det ikke kan fastslås med sikkerhet at genmaterialet stammer fra 53-åringen, eller hvordan det har kommet på strømpebuksa.

– DNA må aldri være det eneste beviset. Alle de sakkyndige i saken vår har vært helt klare på det. Det er viktig, fordi funn av DNA sier ingen ting om når materialet ble avsatt og hvordan det ble avsatt, sa Stian Bråstein i sin avsluttende prosedyre i lagmannsretten.