I et høringsnotat til ny lov om tros- og livssynssamfunn foreslår Kulturdepartementet at trossamfunn som rammer andres religionsfrihet, kan nektes tilskudd. I notatet kommer det også fram at trossamfunn som «organiserer eller oppmuntrer til oppvekstvilkår for barn som er klart skadelige, skal nektes tilskudd».

– Vi er kjempeglade for dette forslaget, sier Hilde Langvann, daglig leder i Hjelpekilden, en støttegruppe for religiøse avhoppere, til Vårt Land.

Langvann vil likevel at departementet skal være mer konkrete og ønsker at trossamfunn som kobler tro med sykdom skal straffes. I tillegg ønsker den daglige lederen at trossamfunn som fryser ut religiøse avhoppere, skal miste tilskuddet.

Departementet presiserer i høringsnotatet at punktet om oppvekstvilkår skal ramme krenkelser som ikke nødvendigvis er lovbrudd, men som likevel er alvorlige nok til at tilskuddet bør trekkes.

– Det er alvorlig å krenke andres rettigheter, men det vil være umulig å beskrive noen eksempler. Det blir opp til kontrollmyndighetene, og i siste instans domstolen, sier statssekretær Bård Folke Johansen (H).