400 skulle feire fullført kommunesammenslåing

foto