• Varoddbrua FOTO: Kjartan Bjelland

Jenta på broa

15-åringen var i barnevernets omsorg og fikk psykiatrisk hjelp. Gang etter gang truet barnevernsjenta med å ta sitt eget liv. Så stakk hun ned to personer på Sørlandssenteret. 17 år gamle Marie Skuland døde. Hvordan kunne det gå så galt?