Fylkesdirektør: – Et økende rusproblem ved våre skoler