Geir Vestre var elektriker på "Alexander L. Kielland". Foto: Aasland, Jarle

Kapittel 13 - "Alexander L. Kielland" ble ikke brukt etter boka

Måten Kielland-plattformen ble operert på, sto ikke stil med innholdet i manualen fra det franske verftet, og den katastrofale ulykken skjedde mens plattformen ble forhalt.