• Tillitsvalgt for lærerne ved Vågsbygd skole, Snorre Sturla Lyngstad og Gunnhild Ruud Lindvig i foreldrearbeidsutvalget (FAU) ønsker at de to avdelingene ved Vågsbygd skole samles på Augland. Men skal barnetrinnet fra Karuss i tillegg legges til samme skole, mener de at skolen blir for stor. FOTO: Jacob Buchard

Mener barneskole med 630 elever blir for stor

Både lærere, foreldre og elever uttrykker bekymring for etablering av ny storskole i Vågsbygd.