• Både lærere, elever og foreldre vil beholde Fiskå skole. På bildet ser vi lærer Erlend Thomassen, elevrådsleder Rakel Cristine Berg og styreleder Harald Fjelde. FOTO: Jacob Buchardt

Fiskå skole foreslått nedlagt: Frykter mer mobbing på større ungdomsskole

I 2002 ble halve ungdomstrinnet på Fiskå skole flyttet til Karuss. Nå kan de bli samlet igjen på Karuss. Det vil verken lærere, elever eller foreldre.