• Andreas Hultin Nielsen fra Søgne (født 30.10.1975 - død 30.07.2017) ble ufrivillig utskrevet fra rusbehandling på ARA Byglandsfjord uten videre oppfølging eller hjelp. To dager senere døde han. FOTO: privat bilde

Døde to dager etter han ufrivillig måtte avslutte behandlingen

Fylkesmannen mener Sørlandet sykehus sin helsehjelp viser alvorlige mangler etter at en 41 år gammel mann fra Søgne døde kun to dager etter han ble utskrevet fra behandling.