• Mens andre skoler skjerper inn reglene for mobilbruk, går Møvig skole motsatt retning og opphever mobilforbudet. Nå ønsker FAU at kommunen skal gjenoppta diskusjonen om kommunale mobilregler. FOTO: Bjelland, Kjartan

Ønsker et felles regelverk for mobilbruk i skolen: – Flere elever beskriver en økende passivitet og mistrivsel på skolen

Mens andre skoler skjerper inn reglene for mobilbruk, går Møvig skole motsatt retning og opphever forbudet. Nå reagerer foreldre.