Mens andre skoler skjerper inn reglene for mobilbruk, går Møvig skole motsatt retning og opphever mobilforbudet. Nå ønsker FAU at kommunen skal gjenoppta diskusjonen om kommunale mobilregler. Mens andre skoler skjerper inn reglene for mobilbruk, går Møvig skole motsatt retning og opphever mobilforbudet. Nå ønsker FAU at kommunen skal gjenoppta diskusjonen om kommunale mobilregler. Foto: Bjelland, Kjartan

Ønsker et felles regelverk for mobilbruk i skolen: – Flere elever beskriver en økende passivitet og mistrivsel på skolen