UiA mener de har truffet godt med tilbudet om studieplasser

Rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert, fremhever universitetets ansvar for å tilby utdannelser som er så tett på samfunnets behov som mulig. På spørsmål om hvorvidt studentene tenker slikt, forteller han at studenter i dag er veldig bevisste på samfunnets behov når de velger studier. Foto: Bjørge Stein J / Tessem Liv Berit