• Rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert, fremhever universitetets ansvar for å tilby utdannelser som er så tett på samfunnets behov som mulig. På spørsmål om hvorvidt studentene tenker slikt, forteller han at studenter i dag er veldig bevisste på samfunnets behov når de velger studier. FOTO: Bjørge Stein J / Tessem Liv Berit

UiA mener de har truffet godt med tilbudet om studieplasser

Estimatene gjort ved dobbeltbookingen av studiene ved UiA ser ut til å være korrekte. Enkelte studier har likevel endt opp med 80 prosent flere studenter enn forventet. - Det klarer vi fint å håndtere, sier rektor.