• Nærpolitireformen skaper utfordringer for politidistriktene i hele landet. FOTO: Reidar Kollstad

Politireform skaper ressursmangel i Agder

– Vi har rett og slett ikke klart å holde tritt med økningen i antall saker, opplyser fungerende politimester Arne Sundvoll.