• Fra sine forskjellige ståsteder deler de bekymringen for klima og miljø. F.v. Nina Jensen (WWF), Lars Haltbrekken (nå SV, tidligere Naturvernforbundet), Lars-Johan Naustvoll (Havforskningsinstituttet), Steinar J. Olsen (Stormberg) og Finn Aasheim (Vest-Agder Bondelag). FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Vandrere bekymret for miljøet

Et par naturvernere, en bonde, en havforsker og en turtøygründer var helt enige, der de vandret mellom Storestraum og Åraksbø: Naturen er i ukontrollert endring.