Turist­sommer i Kristian­sand: – Hører nesten ikke sørlen­dinger i gata