– Dette er det første tiltaket jeg har følt var riktig for meg

foto