Det gjøres flere lettelser og endringer i koronatiltakene. Endringene vil gjelde fra midnatt natt til fredag 14. januar.

Her er noen av de viktigste endringene:

 • Den nasjonale skjenkestoppen fjernes. Det innføres skjenkestopp fra klokken 23. Man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. All skjenking skal skje ved bordene.

 • Regjeringen gjør enkelte endringer i TISK-strategien. Testing skal i større grad erstatte karantene. Øvrige nærkontakter har ikke lenger karanteneplikt.

 • Videregående skole får grønt nivå, men kommunene kan gjøre egne vurderinger.

 • Kravet om gult nivå i skoler og barnehager oppheves. Men det anbefales gult nivå der smittesituasjonen tilsier det.

 • Det innføres flere lettelser for idretten, spesielt for barn og unge.

 • Offentlige arrangementer innendørs begrenses til 200 på tilviste plasser og 30 på ikke tilviste plasser.

Tidligere torsdag kom Helsedirektoratet og FHI med deres anbefalinger. Disse kan du lese her.

Det er én måned siden regjeringen gjeninnførte nasjonale tiltak mot koronaviruset.

«Smittetoppen ligger foran oss»

Samtidig som regjeringen nå letter på koronatiltakene, brukte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) taletiden på å minne om at pandemien langt ifra er over.

– Vi må fortsatt ha tiltak som reduserer kontakten, så vi bevarer kontrollen på pandemien. Fremover vil smitten øke raskt, men færre blir alvorlig syk, sa Støre.

Ifølge statsministeren ligger smittetoppen fortsatt fremover i tid. Den gode nyheten er at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn andre varianter av koronaviruset. Derfor er sannsynligheten mindre for å bli innlagt på sykehus med omikron.

– Jobben nå er å sikre at smitten ikke stiger så raskt at helsetjenesten overbelastes, sa Støre.

Han sa også at det kan bli nødvendig å stramme inn igjen dersom smittetallene og belastningen på helsevesenet øker.

– Selv om vi nå åpner noe opp, må vi ta hensyn til at vi lever i en pandemi med et svært smittsomt virus, sa han.

Regjeringen fjerner den nasjonale skjenkestoppen. Foto: Heiko Junge / NTB

Endrer strategien

Når regjeringen går inn for mindre karantene til fordel for mer testing, er det for å skjerme kommunene, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Dagens TISK-strategi er veldig krevende for kommuner. Vi oppfordrer til at smittede i større grad smittesporer selv. Det letter pressett på kommunene, sa Kjerkol.

Hun ønsker at kommunene skal bruke mer av sin kapasitet til å håndtere mer kritiske deler av smittehåndteringen.

– Dermed kan de bruke ressurser på utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og smittesporing i sårbare grupper, skriver Kjerkol.

I en pressemelding på Helsedepartementets nettsider, skriver regjeringen at de har prioritert barn og unge i de nye lettelsene.

– Målet er at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne, sa kunnskapsminister Tonje Brenna under pressekonferansen.

– Vi anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler. Kommunene kan beslutte tiltaksnivå etter smittesituasjon, sier Støre i pressemeldingen.

Kunnskapsminsiteren opplyste at endringene i skolesektoren trer i kraft natt til lørdag.

Nærmere normalen for barn og unge

Regjeringen åpner også for at all utendørs aktivitet kan gå som normalt for barn og unge under 20 år.

– Nå kan man gjennomføre cuper, turneringer, skirenn og forestillinger som samler barn og unge, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Innendørs anbefaler regjeringen at det maks er 20 personer som kan trene sammen.

– Det er viktig at vi gir barna våre mulighet til fellesskap, tilhørighet og læring som fritidsaktiviteter bidrar til, sier Trettebergstuen.

Trettebergstuen oppfordret også folk til å bruke kulturtilbudene. Regjeringen har nå åpnet opp for 200 personer på offentlige arrangementer innendørs, dersom det er faste plasser.

– Det er fortsatt krevende tider for kulturlivet, men vi er på rett vei, sa hun.

Følger ikke anbefalinger om å erstatte karantene

Helsemyndighetene anbefalte at regjeringen gjorde endringer i karantenereglene. Regjeringen fulgte anbefalingene kun delvis. Der Helsedirektoratet og FHI mente at karantene kunne erstattes av testing, så har regjeringen opprettholdt dette for husstandsmedlemmer og øvrige nærkontakter.

Karantenereglene er nå:

 • Nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

 • Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5).

– Om kort tid legger vi opp til at husstandsmedlemmer kan teste seg i stedet for å gå i karantene, sier Kjerkol.

Vil vurdere koronasertifikat

Helsedirektoratet og FHI mener pr. i dag det ikke er hensiktsmessig å innføre koronasertifikat etter dagens regler.

Men regjeringen har gitt de i oppdrag å vurdere konkrete forslag til hvordan det kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder.

– Regjeringen er positiv til å differensiere mer mellom vaksinerte og uvaksinerte og vil derfor vurdere dette når det blir mulig å lette ytterligere på tiltakene. Det blir ikke innført strengere forskriftsfestede smitteverntiltak for uvaksinerte enn vaksinerte nå, sier Kjerkol.

FHI mener koronasertifikat ikke kan brukes innenlands basert på EUs løsning.

Begrunnelsen er at enkelte grupper kan få ugyldig sertifikat fordi det har gått for lenge siden de var smittet, eller fordi de ikke har fått 3. dose. De «kan føle seg tvunget til å ta “unødvendig” oppfriskningsdose».

Helsedirektoratet vurderer at innenlands bruk av koronasertifikat kan ha smittevernfaglige gevinster, men at den endelige avveiningen av fordeler og ulemper i stor grad må være en politisk vurdering.

– De vurderingene vil være klar om kort tid, sier Kjerkol.