Åpnet nytt trenings­senter etter tre måne­ders korona-utset­telse

foto