Henlegger saken etter at elsparkesyklist mistet livet