Stor mangel på nødboliger i Kristiansand: Her har «Trond» bodd flere netter

foto