• Thomas Berntzen fra Hovden Aktiv hopper ut i de frådende vannmassene til Otra som løper gjennom Hovden. Kulphopping er, i tillegg til rappellering og elgsafari, den mest populære sommeraktiviteten selskapet tilbyr. FOTO: Kjartan Bjelland

Hektisk høst på høyfjellet

Hovden forbindes først og fremst med vinter, snø og ski. Men fjellbygda har mer å vise til enn som så.