Asle Imeland er daglig leder i Stiftelsen Grip, som driver barnevernstiltak basert på frivillighetsprinsipppet.  De ønsker å bli et prøveprosjekt for ungdom som barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for. Asle Imeland er daglig leder i Stiftelsen Grip, som driver barnevernstiltak basert på frivillighetsprinsipppet. De ønsker å bli et prøveprosjekt for ungdom som barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for. Foto: Kristin Ellefsen

Ønsker lovendring: Barnevernstiltak har drevet ulovlig i årevis