Letter på tiltak for barn og unge

– Barn og unge under 20 år kan konkurrere lokalt og være med på idrettsarrangementer. Innendørs kan det være inntil 50 mennesker på disse arrangementene, 200 ute, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt koronapressekonferanse fredag. Tiltakene settes i kraft natt til 23 februar.

Regjeringen påpeker at det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet og at situasjonen kan endre seg raskt på kort tid. Derfor ble det kun åpnet opp for å konkurrere lokalt.

– Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine. Det går den rette veien. Samtidig er smittesituasjonen fortsatt ustabil. Vi viderefører derfor i hovedsak de nasjonale tiltakene som skal begrense smittespredningen. Men vi gjør enkelte lettelser, og særlig for barn, unge og studenter. Samtidig gjør vi også noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll, sier statsminister Erna Solberg (H).

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

 • Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill.

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Oppfordrer om mindre sosial kontakt

Det kom i også flere oppfordringer om begrensning av sosial kontakt.

Dette er tiltakene som gjelder:

 • Alle bør begrense sosial kontakt.

 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Kirkene åpner kun for inntil 100 personer i begravelser

Et annen lettelse som kom frem i dagens pressekonferanse, er knyttet til innendørs arrangementer. Det blir nå tillatt med inntil 100 personer på innendørs arrangementer. Det gjelder også begravelser og bisettelser.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon.

– Jeg er veldig glad for at dette fører til at flere kan samles på gudstjenester rundt om i landet og at vi øker antallet som kan delta i begravelser fra 50 til 100 personer. Begravelser og bisettelser er spesielt viktige fordi de ikke kan utsettes og er fundamentet for sorgbearbeiding. Derfor tror jeg denne endringen er viktig for mange, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Arrangementer

 • De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.

 • Dersom et arrangement likevel må avholdes:

 • Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Skjenkereglene endres

Men det var ikke bare lettelser som kom frem i dagens pressekonferanse. Fra og med tirsdag endres skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22.

– Etter råd fra helsemyndighetene flytter vi skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22, det er en innstramming, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Det gjør det mulig med lettelser på andre områder, sa Solberg.

Statsministeren sier at det ikke kommer store koronalettelser nasjonalt før tidligst i midten av mars, men at det fra tirsdag åpnes forsiktig opp innen idrett for barn og unge.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand.

 • Restauranter, kafeer, barer

 • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.

 • Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.

 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Åpner opp for studenter i områder med lite smitte.

Det åpnes nå for at flere studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler skal kunne få bruke lokalene og få fysisk undervisning i små grupper.

Dermed kan flere sitte på lesesaler, møtes i mindre grupper og få fysisk undervisning. Større forelesninger og sammenkomster bør imidlertid fortsatt unngås.

– Det må selvfølgelig skje med strenge smitteverntiltak, men jeg er overbevist om at dette vil være en stor lettelse for mange, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Den nye nasjonale anbefalingen er at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning, at åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek.

Høyere utdanning

 • Alle universiteter, høyskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig.

 • Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

 • Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

 • Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Spesialisert teknisk personell får slippe inn i landet fra lørdag

Det ble i dagens pressekonferanse anbefalt å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise. Det ble ikke frarådet å dra på hytteopphold med folk du bor sammen med  men følg de lokale rådene og reglene som gjelder.

Kritisk personell fra utlandet vil fra lørdag formiddag kunne slippe inn i Norge for å sikre drift ved bedrifter.

– Den omfatter utenlandske arbeidere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, står det i grunnlaget om endringen, sa Statsministeren.

– Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i virksomheten, skriver regjeringen om grunnlaget.

Ankomst Norge

 • Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.

 • Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen.

 • Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.

 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

 • Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell.

 • Noen grupper har tilpassede regler. Les mer: Innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020

 • Reglene for innreise til Svalbard skjerpes. Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt senest 24 timer før avreise. Testen må være gjennomført på fastlandet. Alle unødvendige reiser til Svalbard frarådes.

Regjeringen lovte også å løse opp ringtiltakene på Vestlandet fra og med mandag 22. februar.