Nødnettet sviktet mens tusenvis var uten strøm, telefon og vann

foto