Betaler 50 millioner mer i strøm, men kan ikke stoppe produksjonen