• Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) er ikke fornøyd med svarene hun har fått fra justisminister og kulturminister. FOTO: Torbjørn Witzøe

Justisministeren etter Jehovas vitner-avsløringene: - Norsk lov gjelder

«Det er uheldig dersom tros- og livssynssamfunn påberoper seg retten til å håndtere straffbare handlinger utenfor gjeldende regelverk», skriver justisministeren i et svar til stortingsrepresentant Kari Henriksen.