• I 2006 ble Froland barneskole og Froland ungdomskole samlet til en 1–10-skole. Da Blakstadheia barneskole ble nedlagt i 2015, ble elevene sendt hit. Tre år senere er storskolen delt i tre. FOTO: Jacob Buchard

Var en av Norges største skoler. I fjor ble Froland skole delt i tre

Froland skole hadde nesten 800 elever fordelt på ti trinn. Nå har de ansatte fått en ny hverdag. – Stikkordet er nærhet, sier skolesjefen.