• F.v. advokat Christen Horn Johannessen, og de to varslerne Randi Fidje og Liv Tone Askildsen, da oppfølgingen av dommen var til behandling i kontrollutvalget i Søgne. På tilhørerbenken satt blant andre representantene for «Gjør Søgne greit igjen». FOTO: Jacob Buchard

Varslernes advokat: – Kommunen burde anket dommen

Christen Horn Johannessen mener Søgne kommune burde anket varslerdommen. Det kom fram da oppfølgingen av dommen sto på sakskartet i kontrollutvalget.