Politiadvokaten mente mannen i 40-årene skulle få betinget fengsel og en bot på 13.000 kroner. Sist uke var det rettssak i Bergen tingrett.

Da forklarte mannen seg om hva som skjedde da han kjørte ut av Eikåstunnelen 18. juni i fjor. Tunnelen er på E39.

Politiet hadde lasermåling i området, og mannen ble tatt i 101 kilometer i timen.

I retten påberopte han seg nødrett som årsak til at han trykket på gassen.

Forklaring eneste bevis

På en vei med to felt måtte han gi gass for å ikke bli påkjørt av en bil som skulle til å legge seg over i hans kjørefelt, forklarte han.

En buss lå mellom dem og gjorde sikten dårlig. Han hadde valget mellom å bråbremse eller akselerere for at han ikke skulle få den andre bilen inn i siden.

Politibetjenten som gjorde lasermålingen forklarte at han ikke hadde sikt til å se hva som skjedde inn i tunnelen før tiltaltes bil ble målt med laser.

Dermed ble tiltaltes forklaring eneste bevis i saken.

Slipper bot

«Rettens vurdering er at bilister normalt har plikt til å bremse fremfor å akselerere til en fart som overstiger fartsgrensen i slike situasjoner», skriver dommeren.

De slår fast at akselerasjonen likevel var det eneste alternativ for å avverge kollisjon. Dermed slår de fast at mannen handlet i kraft av nødrett.

«Slik retten ser det, var skaderisikoen ved å krasje med personbilen langt større en skaderisikoen ved fartsøkning», heter det.

Mannen ble dermed frifunnet og slipper både betinget fengsel og bot.