Bak disse dørene til Tribunal de Commerce de Paris pågikk i åresvis den store rettssaken etter Kielland-ulykken, som i 1991 ble avsluttet brått ved at partene inngikk et hemmelig forlik. Foto: Pete Kiehart

123 mennesker omkom da Kielland-plattformen kantret: - Mange har visst mye, men har ikke våget å stå fram. Før nå.

Det var ingenting i veien med sveisene til «Alexander L. Kielland», konkluderte den rettsoppnevnte franske granskningsgruppen og ville lete etter svaret i dekksrapporter. Men en kjennelse fra 1986 avslører at det norske rederiet som eide plattformen, holdt denne informasjonen tilbake i årevis. Helt bevisst, mente granskerne. Og hvem var det kranfører Roger Marcussen så på dekk like før beinet brakk av?