– Målet må være å gjøre skolestart mer fleksibel, sier bystyrerepresentant Tove Welle Haugland (KrF) som ønsker at Kristiansand skal bli en forsøkskommune. – Målet må være å gjøre skolestart mer fleksibel, sier bystyrerepresentant Tove Welle Haugland (KrF) som ønsker at Kristiansand skal bli en forsøkskommune. Foto: Tone Sandberg

Foreslår forsøk med fleksibel skolestart i Kristiansand