Boligstiftelsene kan forsvinne: – Utrolig viktig for kommunen

foto
Kristiansand kommune disponerer cirka 2100 kommunale boliger. Drøyt 700 av disse eies av Kristiansand boligstiftelse og Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger. Nå er et nytt lovforslag ute på høring, der stiftelsene kan bli opphevet. Skjer det, får kommunen full kontroll over hele boligmassen selv. Foto: Jim Rune Bjorvand