Mens politiet ventet med pågripelse, ble 44 barn utsatt for seksuelle overgrep