Nødnettet sviktet under uværet – refser regjeringen for millionkutt