Ber kommunen drive mer offensiv byutvikling for å møte eldrebølgen