• Helga og Josh Bates benytter seg jevnlig av gjenvinningsstasjonene i Kristiansand. Her kvitter de seg med rester fra oppussing. FOTO: Jacob Buchard

Hver av oss kaster over et halv tonn avfall i året

Innbyggerne i kristiansandsregionen kaster mer enn tre ganger så mye avfall nå som på begynnelsen av 90-tallet. Over halvparten av avfallet leveres inn på en av de fire gjenvinningsstasjonene.