Legemiddelet Ozempic er for flere kjent som diabetesmedisinen som mange bruker for å gå ned i vekt.

Siden 2019 har bruken av legemiddelet eksplodert i Norge. I løpet av to år gikk andelen som betaler for medikamentet selv fra 7 til 25 prosent. Fra januar til november i fjor ble det solgt 480.000 forpakninger.

Det myndighetene trodde ville koste Norge 21 millioner kroner, endte opp med å koste staten hele 395 millioner kroner. Etterspørselen har vært enorm. Så stor at selskapet bak har problemer med å dekke etterspørselen.

Det har vært kjent at legemiddelet kan ha enkelte bivirkninger, som kvalme og diaré. Nokså harmløse. Men da det på Island tikket inn meldinger om bivirkninger av helt annen karakter, begynte varsellampene å blinke.

Har analysert 150 meldinger

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA undersøker nå både Ozempic og andre legemidler som brukes mot enten diabetes eller vektnedgang.

Grunnen er at det er blitt meldt inn alvorlige bivirkninger. Både selvmordstanker og tanker om selvskading har oppstått etter bruk av legemidler med visse virkestoffer.

Undersøkelsene ble utløst av tre innrapporterte tilfeller fra Island:

  • To som gjelder selvmordstanker etter bruk av legemidlene Ozempic og Saxenda.

  • Ett tilfelle av tanker om selvskading etter bruk av Saxenda.

EMA har utvidet undersøkelsene til også å gjelde andre legemidler som har samme virkestoffer som Ozempic og Saxenda.

Det er snakk om virkestoffene semiglutid og liraglutid. Det første finnes i Ozempic og Wegovy. Det andre i Saxenda.

Ozempic brukes som medisin mot diabetes type 2, mens Saxenda og Wegovy brukes for å gå ned i vekt.

Så langt er det hentet inn og analysert rundt 150 innrapporterte tilfeller av selvskading og selvmordstanker.

Produsent avviser påstandene

Medikamentene lages av det danske selskapet Novo Nordisk. Etter at nyheten ble kjent mandag, falt selskapets aksjeverdi med ett prosentpoeng, ifølge Reuters.

Det er så langt uklart om tilfellene skyldes legemiddelet, eller om det skyldes underliggende diagnoser eller andre faktorer, skriver EMA.

Novo Nordisk sier selv at pasientens sikkerhet er deres hovedprioritet, og at de tar alle meldinger om bivirkninger på alvor. Selskapet sier at de ikke kan se noen årsakssammenheng mellom tanker om selvskading og medikamentene.

Meldinger også i Norge

Også i Norge er det blitt rapportert tilfeller om mistanke av selvskading- eller selvmordstanker etter bruk av denne typen legemidler. Det bekrefter Pernille Harg fra Legemiddelverket.

Det er dog snakk om mindre enn fem tilfeller.

Men er tilstanden alvorlige nok, skal det ikke mange meldinger til før man undersøker det nærmere, forteller Harg.

Norge har en utvidet EØS-avtale på legemiddelområdet. Legemiddelverket følger derfor prosessene i EU, og venter nå på utredningene som gjøres der av bivirkningssignalene. De vil trolig pågå noen måneder.

Ber folk til å melde ifra om bivirkninger

Harg presiserer at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom bivirkningene som meldes inn og medikamentene, og at de følger med på alle mistenkte bivirkninger som meldes inn. Dette gjør de for å fange opp eventuelle nye eller uventede ting.

– Det er en del av jobben vår. Det er slikt som løper og går hele tiden for alle legemidler. Men ved legemidler med stort forbruk så dukker det opp raskere enn for andre som brukes i mindre grad.

Man kan altså ikke gå ut ifra at det faktisk er en sammenheng før man har gjort grundige undersøkelser. Enn så lenge kan medikamentene brukes som anbefalt.

Harg har likevel en klar oppfordring:

– Hvis folk bruker disse legemidlene og opplever unormale eller uventede ting, er det viktig at de melder fra selv eller via lege. Det er slike meldinger som utgjør vårt datagrunnlag.