• Kevin Kilbride og Britt Eva Vikane handlet den brukte Forden av Olsen Bil i Grimstad. De kjente ikke til alle advarslene firmaet hadde fått. FOTO: Bjelland, Kjartan

Olsen Bil-kunder fikk bilen avskiltet: Krever erstatning av Statens vegvesen

Paret trodde det var trygt å kjøpe bil av et Statens vegvesen-godkjent firma. Da bilen ble vurdert som trafikkfarlig kom kjemperegningen.